Iva ŠKARDOVÁ

Bakalářská práce

Muži a ženy: otázky komunikace a dorozumění mezi muži a ženami ve světle filozofie dialogu.

Men and women: matter of communication and understanding between men and women in the light of the philosophy of dialogue.
Anotace:
Tato práce se zabývá otázkami komunikace mužů a žen. Nejprve charakterizujeme komunikaci obecně a rozebíráme, z jakých částí se mezilidská komunikace skládá (verbální, neverbální složka), a poté představujeme a popisujeme jednotlivé typy rozhovorů a dialogů.
Abstract:
This Bachelor project is concerned with the question of communication between men and women. we discuss communication in general and analyze the parts of which the interpersonal communication consists (verbal and non-verbal). We present and describe individual types of conversation and dialogue.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2013
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Jaromír Murgaš, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠKARDOVÁ, Iva. Muži a ženy: otázky komunikace a dorozumění mezi muži a ženami ve světle filozofie dialogu.. Plzeň, 2013. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta filozofická

Bakalářský studijní program / obor:
Humanitní studia / Humanistika

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.