Bc. Romana Remšíková

Diplomová práce

Rovné príležitosti mužov a žien vo vybranej organizácii

Equal opportunities for men and women in selected organization
Abstract:
This diploma thesis deals with the setting and the abidance of the equal opportunities for men and women in selected organization. In the theoretic part of the thesis there are defined the differences between men and women in the labour market which are caused by the gender stereotypes and differences between men and women in the private life. The next part describes the methodological charakteristics …více
Abstract:
Diplomová práca sa zaoberá nastavením a dodržiavaním rovných príležitostí mužov a žien vo vybranej organizácii. V teoretickej časti práce sú definované rozdiely medzi mužmi a ženami na trhu práce spôsobované genderovými stereotypmi a rozdielmi medzi mužmi a ženami v osobnom živote. Ďalšia časť popisuje metodologické charakteristiky výskumu, kde bola použitá kvalitatívna stratégia realizovaná analýzou …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 6. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Iveta Zelenková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Magda Frišaufová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií