Mgr. Hana Matušková, DiS.

Master's thesis

Analýza učebních úloh ve výuce anglického jazyka ve 4. ročníku ZŠ dle Bloomovy taxonomie

The analysis of learning tasks in the English language subject in the 4th grade of primary school based on Bloom taxonomy
Abstract:
Diplomová práce se zabývá tématikou původní Bloomovou taxonomií a její revidovanou formou. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Tyto dvě části se vzájemně doplňují, načež v teoretické části jsou popsány vzdělávací cíle a struktura původní Bloomovy taxonomie, tak i revidované Bloomovy taxonomie vydané L. W. Andersonem. Praktická část nabízí analýzu konkrétních učebních úloh, které byly …more
Abstract:
My diploma thesis addresses the original Bloom's taxonomy as well as the revised edition of the taxonomy. The thesis is divided into a theoretical and a practical section. These two sections complement each other. The theoretical part describes educational goals and illustrates the differences between the structure of the original Bloom's taxonomy and of the revised edition published by L. W. Anderson …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 21. 4. 2021

Thesis defence

  • Date of defence: 25. 6. 2021
  • Supervisor: Mgr. Veronika Najvarová, Ph.D.
  • Reader: doc. Mgr. Petr Najvar, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta