Theses 

Postoj žen na rodičovské dovolené k vlastní zaměstnatelnosti v souvislosti s návratem na trh práce ve Zlínském kraji – Mgr. Terezie Zapletalová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Mgr. Terezie Zapletalová

Diplomová práce

Postoj žen na rodičovské dovolené k vlastní zaměstnatelnosti v souvislosti s návratem na trh práce ve Zlínském kraji

The attitude of women on the parental leave towards their employability in relation to the return to the labour market in the Zlin region

Anotace: Práce se zabývá postojem žen na rodičovské dovolené k vlastní zaměstnatelnosti v souvislosti s návratem na trh práce ve Zlínském kraji. V teoretické části jsou definovány pojmy rodičovská dovolená, návrat na trh práce, situace žen na trhu práce ve Zlínském kraji, zaměstnatelnost a postoj. Metodologická část seznamuje s aspekty výzkumu práce. Výzkum je prováděn kvalitativní strategií metodou polostrukturovaných rozhovorů s ženami na rodičovské dovolené. Interpretační část představuje analýza a interpretace dat. Odpověď na hlavní výzkumnou otázku je formulována v závěru práce a doplňují ji návrhy pro další výzkumy i doporučení pro praxi.

Abstract: This thesis examines the attitude of women on the parental leave towards their employability in relation to the return to the labour market in the Zlin region. The theoretical part defines concepts parental leave, return to the labour market, situation of women on the labour market in the Zlin region, employability and attitude. Methodological part presents aspects of thesis research. The qualitative research was conducted by semi-structured interviews with women on parental leave from the Zlin region. Interpretative part presents analysis and interpretation of data. In conclusion, there are answer on the main research question, the recommendations for practical applications and suggestion for further research.

Klíčová slova: zaměstnatelnost, návrat na trh práce po rodičovské dovolené, situace žen na trhu práce, Zlínský kraj, postoj, employability, return to the labour market after parental leave, situation of women on the labour market, The Zlin region, attitude

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 1. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Iveta Zelenková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Blanka Plasová, PhD.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 3. 2019 16:44, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz