Theses 

Reklama na hranici etiky – Eliška Karešová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta multimediálních komunikací

Bakalářský studijní program / obor:
Výtvarná umění / Multimedia a design - Grafický design

Eliška Karešová

Bakalářská práce

Reklama na hranici etiky

Advertising on the Edge of Ethics

Anotace: Hlavním cílem této bakalářské práce je seznámit čtenáře s problematikou neetické reklamy za pomoci aplikace teoretických poznatků z multidimenzionálních sfér práva, morálky a etiky v případové studii reklam úzce hraničících s povolenými limity těchto sfér. V metodologické části je teoreticky charakterizováno působení morálky, etiky a hlavních právních i samoregulativních prvků ve vztahu k reklamě jako komunikačnímu prostředku. Pozitivní i negativní aspekty těchto vlivů jsou následně předvedeny na vybraných proběhlých reklamních kampaních. V praktické části pracuji s vlastními vjemy fenoménů hraničících s etikou; mé osobní myšlenky a pocity jsou znázorněny ve volných plakátech a prostorových objektech.

Abstract: The aim of the thesis is to introduce the reader to the issue of unethical advertising with the aid of application of theoretical findings of multidimensional fields of law, moral philosophy and ethics in a case study of advertising campaigns bordering on the permitted limits of these fields. In the methodological part, influences of morals, ethics and of both legal and self-regulatory elements are described in connection with advertising as a means of communication. The positive and the negative aspects of these influences are subsequently demonstrated on the examples of selected past advertising campaigns. In the practical part, I operate with my own perception of the phenomena bordering on ethics; my own feelings and thoughts are projected into the series of posters and three-dimensional objects.

Klíčová slova: grafický design, reklama, morálka, etika, regulace, samoregulace, erotika, nahota, sex, násilí, smrt, vulgarismus

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2014
  • Zveřejnit od: 16. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. PaedDr. Jiří Eliška

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 16.5.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 16. 5. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://portal.utb.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=33261 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Jak správně citovat práci

Karešová, Eliška. Reklama na hranici etiky. Zlín, 2014. bakalářská práce (BcA.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 16. 2. 2019 17:15, 7. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz