Jitka SKÁCELOVÁ

Bakalářská práce

Působení taneční a pohybové terapie na psychické obtíže rodičů dětí s postižením

The Influence of Dance and Movement Therapy on Psychological Problems of Parents of Children with Disabilities
Anotace:
Bakalářská práce se věnuje taneční a pohybové terapii s rodiči dětí s postižením. Cílem práce je zjistit, jak na rodiče dětí s postižením a jejich psychické obtíže, vyplývající z péče o dítě s postižením, působí prvky a směry taneční a pohybové terapie. V teoretické části popisuji rodinu s dítětem s postižením, vliv psychických obtíží na zdraví, které jsou v důsledku péče o dítě běžné, taneční a pohybovou …více
Abstract:
The bachelor?s thesis focuses on dance and movement therapy with the parents of children with disabilities. The goal is to determine the effect of elements and the character of dance and movement therapy on parents with children with disabilities and their mental issues. In the theoretical part of the thesis, I describe a family with a child with disabilities, the impact mental difficulties have on …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2012
Zveřejnit od: 3. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Helena Řeháčková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SKÁCELOVÁ, Jitka. Působení taneční a pohybové terapie na psychické obtíže rodičů dětí s postižením. Zlín, 2012. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 3.5.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 3. 5. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe