Michaela POLCAROVÁ

Bakalářská práce

Mentální anorexie jako jedna z poruch přijmu potravy

Mental anorexie is a one of eating disorders
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na jednu formu ze škály poruch přijmu potravy, konkrétně na mentální anorexii. V práci se zaměřuji, jak na počátky nemoci, průběh, prognózu, tak i případnou léčbu a terapií, která je na to vázána. Na základě toho jsem vypracovala několik rozhovorů s respondenty, kteří si poruchou potravy prošli.
Abstract:
The bachelor thesis focuses on one form from the range of eating disorders, namely on mental anorexia. The work focuses both on the origins of the illness, the course, the prognosis, as well as the treatment and the therapy that is tied to it. Based on this, I made several interviews with the respondents who went through the food failure.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Michal Svoboda, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

POLCAROVÁ, Michaela. Mentální anorexie jako jedna z poruch přijmu potravy. Plzeň, 2018. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta pedagogická

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Psychologie se zaměřením na vzdělávání