Bc. Michaela Pokrivčáková

Diplomová práce

Kognitívne nadané deti a humor: fenomén "pranks"

Cognitively gifted children and humor: the phenomenon of "pranks"
Abstract:
The thesis is focused on the prank phenomenon in the context of humor and cognitive talent in children. The aim was to find out, whether there are differences between cognitively gifted children (N = 79) and control group (N = 119) in the perception of prank as a humorous stimulus. Participants were 9-15 years old. With the SHQ-6-R questionnaire, we measured the level of sense of humor. Subsequently …více
Abstract:
Diplomová práca je zameraná na fenomén prankov v kontexte humoru a kognitívneho nadania u detí. Cieľom bolo zistiť, či vo vnímaní prankov ako humorných podnetov existujú rozdiely medzi kognitívne nadanými deťmi (N=79) a kontrolnou skupinou (N=119). Participanti boli vo veku 9-15 rokov. Dotazníkom SHQ-6-R sme zisťovali úroveň zmyslu pre humor. Následne sme prezentovali šesť video prankov, ktoré participanti …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2019
  • Vedoucí: doc. PhDr. Jana Marie Havigerová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Dalibor Vobořil, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Psychologie / Psychologie

Práce na příbuzné téma