Eva Hošíková

Bachelor's thesis

Mobilní zařízení ve firmách

Mobile Devices in Corporations
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá zmapováním současných trendů využívání mobilních zařízení v podnicích. V teoretické části jsou definovány jednotlivé trendy s ohledem na rozvoj a fungování podnikových informačních systémů. Práce se zaměřuje zejména na trend Bring Your Own Device (BYOD). Práce se zabývá obecně možnostmi využití mobilních zařízení v rámci podnikových procesů se zaměřením na současné trendy …more
Abstract:
This bachelor thesis deals with the mapping of current trends in the use of mobile devices in enterprises. In the theoretical part, individual trends are defined with regard to the development and functioning of enterprise information systems. The work focuses mainly on the Bring Your Own Device (BYOD) trend. The thesis deals generally with the possibilities of using mobile devices in business processes …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 19. 5. 2017

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Radek Vala, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Hošíková, Eva. Mobilní zařízení ve firmách. Zlín, 2017. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Tomas Bata University in Zlín

Faculty of Applied Informatics

Bachelor programme / field:
Engineering Informatics / Information Technologies in Administration