Bc. Tereza VAŇÁČOVÁ, DiS.

Diplomová práce

Druhá světová válka v současných politických diskurzech v České republice

Vývoj diskuze k tématu romského holokaustu

World War II in Contemporary Political Discourses in the Czech Republic
Anotace:
Diplomová práce se zabývá politikou paměti a představuje způsoby, kterými současné politické elity reinterpretují historické události za účelem podpory svých aktuálních postojů a požadavků. Soustředí se na hlavní faktory, které se podílejí na konstrukci kolektivní paměti a identity národa, a na jejich využívání ze strany politiků. Práce se věnuje jednomu z kontroverzních témat řešených v české společnosti …více
Abstract:
The Diploma Thesis deals with politics of memory and introduces how political elites uses the reinterpretation of history to support their current attitudes and requirements. It focuses on the main factors that contribute to the construction of the collective memory and identity of the nation and how they are used by the elites. The Thesis deals with one of the controversial topics in the Czech society …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 5. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Vladimír Naxera, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VAŇÁČOVÁ, Tereza. Druhá světová válka v současných politických diskurzech v České republice. Plzeň, 2020. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/