Xinyi Zhu

Diplomová práce

Performance Evaluation of Real Estate Equity Investments in China

Performance Evaluation of Real Estate Equity Investments in China
Anotace:
Tato práce je zaměřena na investice do nemovitostí v Číně. Po reformě vláda považuje růst HDP za důležitý cíl. Když je přirozená míra růstu ekonomiky nižší než deklarovaná cílová míra růstu, politická setrvačnost přiměje vládu k intervenci na trhu, a to na úkor nesouladu zdrojů s cílem posunout HDP k dosažení tohoto cíle. Zejména v třiceti letech v souvislosti se změnami na trhu nemovitostí se v Číně …více
Abstract:
This thesis is focused on real estate investment in China. After reform and opening up, the government has taken growth of GDP as an important aim. When the natural growth rate of the economy is lower than the declared target growth rate, the huge political inertia will force the government to intervene in the market, at the expense of resource mismatch to push GDP to achieve the goal. Especially in …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2018
  • Vedoucí: Martina Novotná
  • Oponent: Haochen Guo

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava