Jochen Nürk

Doctoral thesis

A Model for Strategic Alignment of Supply Chain Management Information Systems: Dynamic Capabilities of Digital Business Models

A Model for Strategic Alignment of Supply Chain Management Information Systems: Dynamic Capabilities of Digital Business Models
Abstract:
Tato disertační práce se zabývá tím, jak a do jaké míry model založený na schopnostech podporuje stupeň strategického sladění informačních systémů pro správu dodavatelského řetězce (SCM) a jaké jsou dynamické schopnosti pro nepřetržité řízení strategického přizpůsobení v nejistých obchodních prostředích.Model pro hodnocení dopadu schopností IS na stupeň strategické sladěnosti v doménách SCM byl vyvinut …more
Abstract:
This dissertation explores how and to what extent a capability-based model supports the degree of strategic alignment of supply chain management (SCM) information systems (IS), and what are the dynamic capabilities to manage strategic fit in uncertain business environments continuously.A model for assessing the impact of IS capabilities on the degree of strategic align-ment within SCM domains has been …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 14. 8. 2019

Thesis defence

  • Supervisor: doc. Ing. Lea Kubíčková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta

Mendel University in Brno

Faculty of Business and Economics

Doctoral programme / field:
Economics and Management / Business Management and Economics

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.