Bc. Radek Žemlička

Master's thesis

Střelecká příprava policistů v rámci základní odborné přípravy

Shooting drill of police officers within the basic training course
Abstract:
Závěrečná práce je zaměřena na problematiku střelecké přípravy v průběhu základní odborné přípravy policistů. V první části se dozvíme o základních faktorech, které jsou náplní policejní střelby. Druhá část je věnována nácviku základní střelecké techniky a v poslední části jsou uvedeny příklady průpravných střeleckých cvičení.
Abstract:
The final work concentrates on the matter of shooting drill within the basic training course. In the first part the main factors creating the contents of shooting training are worked out. The second part addresses the drill of the basic shooting techniques and the final part gives the examples of shooting exercises.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 6. 5. 2009

Thesis defence

  • Date of defence: 2. 6. 2009
  • Supervisor: PhDr. Lubomír Znojil

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií

Masaryk University

Faculty of Sports Studies

Master programme / field:
Physical Education and Sport / Applied Sport Education of Security Bodies