Jan Klečka

Bakalářská práce

Pracovní motivace a řízení lidských zdrojů

Work motivation and human resources
Anotace:
Tématem bakalářské práce je pracovní motivace a řízení lidských zdrojů. Práce obsahuje teoretickou část, která analyzuje, komparuje a za pomoci syntézy zpracovává aktuální odbornou literaturu zabývající se problematikou řízení lidských zdrojů a motivace zaměstnanců. Praktická část je zaměřena na konkrétní společnost, je zde analyzován stávající stav pracovní motivace lidských zdrojů. Z výsledků šetření …více
Abstract:
The topic of this thesis is work motivation and human resources management. The thesis contains a theoretical part that analyzes, compares, and facilitates the synthesis by processing current professional literature dealing with issues of human resources management and employee motivation. The practical part is focused on a specific company, there is analyzed the current state of work motivation human …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2020
  • Vedoucí: Ing. Bc. Dagmar Kostrhůnová, MBA
  • Oponent: Ing. Renata Skýpalová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS