Karolína Pravcová

Bakalářská práce

Podniková etika

Anotace:
Má bakalářská práce se zabývá etikou a etickým chováním firmy. Cílem mé práce je zanalyzovat a zhodnotit současný stav etiky ve firmě BV elektronik s.r.o. Svou práci jsem rozdělila na dvě části – teoretickou a praktickou. V teoretické části se zabývám základními pojmy, definicemi a přínosy etiky, jejími metodami a nástroji a také porušování norem etiky, je zde také samostatná kapitola o společenské …více
Abstract:
My bachelor thesis deals with ethics and ethical behavior of company. The target is to analyze and evaluate the current state of ethical principles in company BV elektronik s.r.o. The thesis is divided into two parts – theoretical and practical. In the theoretical part I deal with the basic concepts, definitions and benefits of ethics, its methods and tools, as well as breaches of ethical standards …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2018
Identifikátor: http://theses.cz/id/33amga/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 9. 2018

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty

České vysoké učení technické v Praze

Celoškolská pracoviště (studium mimo fakulty)

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Řízení a ekonomika průmyslového podniku