Jitka ŠIRMAROVÁ

Bakalářská práce

Fyzioterapie u gastroesofageálního refluxu

Physiotherapy for gastroesophageal reflux
Anotace:
Tato práce se zabývá problematikou etiologie a léčby refluxní choroby jícnu (GERD). Je prokázáno, že pohybový systém má v mnoha rovinách vliv na vznik tohoto onemocnění, proto vedle primární péče gastroenterologů a praktických lékařů nabývá na významu i léčba pomocí fyzioterapeutických technik. V teoretické části je podrobně popsán sfinkterový mechanismus na dolním konci jícnu, který je zde funkčně …více
Abstract:
This thesis deals with the issue of etiology and gastroesophageal reflux disease (GERD). It has been proved that the locomotor system affects occurrence of this disease in many aspects therefore, apart from the primary care of gastroenterologists and general practitioners, treatment using physiotherapeutic techniques becomes significant. Sphincter mechanism at the lower end of the oesophagus being …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 8. 2012
Zveřejnit od: 13. 8. 2012

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: MUDr. Mgr. Marcela Míková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠIRMAROVÁ, Jitka. Fyzioterapie u gastroesofageálního refluxu. Č. Bud., 2012. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 13.8.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 13. 8. 2012 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Zdravotně sociální fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie

 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses 33coo6 33coo6/2
14. 8. 2012
Složky
Soubory
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.