Bc. Michaela Štursová

Bachelor's thesis

Faktory ovlivňující léčbu bércových vředů u pacientů v agenturách domácí péče

Factors Influencing Varicose Ulcer Treatment in Patients of Home Health Care Agencies
Abstract:
Má bakalářská práce se zabývá problematikou léčby bércových vředů u pacientů v agenturách domácí péče. Se zaměřením na faktory, které léčbu ovlivňují. V teoretické části je popsán bércový vřed, jeho etiologie, diagnostika a léčba. Dále zmiňuji faktory ovlivňující léčbu bércového vředu a také se zabývám domácí péčí. Na teoretickou část navazuje výzkum, který proběhl formou dotazníků mezi pacienty agentur …more
Abstract:
My bachelor thesis deals with the treatment of varicose ulcer in patients of home health care agencies, with the main focus on the factors influencing the treatment. The theoretical part covers the description of varicose ulcer, its etiology, diagnosis and treatment. It also looks at factors influencing the treatment of varicose ulcer as well as home health care. The theoretical part is followed by …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 4. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 14. 6. 2010
  • Supervisor: Bc. Iva Svobodová

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Štursová, Michaela. Faktory ovlivňující léčbu bércových vředů u pacientů v agenturách domácí péče. Pardubice, 2010. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií