Bc. Michaela Štursová

Bachelor's thesis

Faktory ovlivňující léčbu bércových vředů u pacientů v agenturách domácí péče

Factors Influencing Varicose Ulcer Treatment in Patients of Home Health Care Agencies
Anotácia:
Má bakalářská práce se zabývá problematikou léčby bércových vředů u pacientů v agenturách domácí péče. Se zaměřením na faktory, které léčbu ovlivňují. V teoretické části je popsán bércový vřed, jeho etiologie, diagnostika a léčba. Dále zmiňuji faktory ovlivňující léčbu bércového vředu a také se zabývám domácí péčí. Na teoretickou část navazuje výzkum, který proběhl formou dotazníků mezi pacienty agentur …viac
Abstract:
My bachelor thesis deals with the treatment of varicose ulcer in patients of home health care agencies, with the main focus on the factors influencing the treatment. The theoretical part covers the description of varicose ulcer, its etiology, diagnosis and treatment. It also looks at factors influencing the treatment of varicose ulcer as well as home health care. The theoretical part is followed by …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2010
  • Vedúci: Bc. Iva Svobodová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Štursová, Michaela. Faktory ovlivňující léčbu bércových vředů u pacientů v agenturách domácí péče. Pardubice, 2010. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií