Bc. Martin PTÁK

Diplomová práce

ZNAČKY NA DNECH STŘEDOVĚKÝCH KERAMICKÝCH NÁDOB V JIHOZÁPADNÍCH ČECHÁCH. NÁLEZY V KONTEXTU RANĚ A VRCHOLNĚ STŘEDOVĚKÉHO OSÍDLENÍ NA OKRESE KLATOVY.

Pottery marks on marks on vessels in Middle Ages in south-east Bohemia. Archeological finds in kontextof medieval settlemnt in Klatovy district.
Anotace:
Práce pojednává o problematice značek na dnech keramických nádob v raném a vrcholném středověku na území dnešního okresu Klatovy. V úvodních kapitolách jsou shrnuty poznatky k problematice hrnčířství a značení nádob. Dále je rozebíráno osídlení na vymezeném území (archeologické nálezy, světská a sakrální architektura, písemné zmínky). Součástí práce je experimentální část, ve které jsou shrnuty poznatky …více
Abstract:
The work deals with the issue of marks on pottery vessels in the Early and High Middle Ages in the present-day Klatovy district. An introductory chapter summarizes findings on the issue of the pottery and marking of the vessels. Furthermore, the work discusses settlement in a particular area (archaeological findings, secular and religious architecture, written records). The work also includes an experimental …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2012
Zveřejnit od: 4. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: doc. PhDr. Rudolf Krajíc, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PTÁK, Martin. ZNAČKY NA DNECH STŘEDOVĚKÝCH KERAMICKÝCH NÁDOB V JIHOZÁPADNÍCH ČECHÁCH. NÁLEZY V KONTEXTU RANĚ A VRCHOLNĚ STŘEDOVĚKÉHO OSÍDLENÍ NA OKRESE KLATOVY.. Č. Bud., 2012. diplomová práce (Mgr.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 4.5.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 4. 5. 2012 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Filozofická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses 33f7dm 33f7dm/2
16. 5. 2012
Složky
Soubory
Bulánová, L.
17. 5. 2012
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.