Zuzana Fuksová

Bakalářská práce

Resilience a rozvoj vzdělávání pracovníků nízkoprahových zařízení pro děti a mládež

Resilience and Education Development of Workers in Low-Threshold Devices for Children and Young People
Anotace:
Bakalářská práce se zaměřuje na psychickou odolnost v prostředí poskytování sociálních služeb, a to konkrétně u zaměstnanců nízkoprahových zařízení pro děti a mládež, kde se zároveň zabývá rozvojem vzdělávání sociálních pracovníků. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoreticky vymezuje pojem resilience a jeho podstatu v pracovní oblasti, princip nízkoprahových zařízeních pro děti …více
Abstract:
The heis focuses on general and psychological resilience of social services providers, specifically that of employees who work in low-thershold centres for children and youth. Further education options available to social workers are also addressed. The thesis is divided into theoretical and practical part. In the theoretical part, it defines the concept of resilience and how it translates to work …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Karla Hrbáčková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Fuksová, Zuzana. Resilience a rozvoj vzdělávání pracovníků nízkoprahových zařízení pro děti a mládež. Zlín, 2021. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe