Theses 

Sociální sítě Facebook a Instagram z pohledu dětských uživatelů – Alena DOLNÍČKOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Mediální a komunikační studia / Žurnalistika

Alena DOLNÍČKOVÁ

Bakalářská práce

Sociální sítě Facebook a Instagram z pohledu dětských uživatelů

Social networks Facebook and Instagram from the point of view of children's users.

Anotace: Tato bakalářská diplomová práce se zabývá užíváním Facebooku a Instagramu dětmi 6. a 9. tříd a odpovídajících ročníků víceletého gymnázia. Problematika je zkoumána pomocí kvantitativní metody prostřednictvím dotazníkového šetření. Veškeré získané informace zůstávají anonymní. Jejich sběr byl proveden se souhlasem rodičů. Práce se zaměřuje především na využití a hodnocení sociálních sítí Facebook a Instagram. Dalším aspektem je i to, kterou ze sociálních sítí využívají častěji a která jim více vyhovuje.

Abstract: This bachelor thesis deals with the usage of Facebook and Instagram by students of the sixth and ninth year of primary school, respectively 11 and 15 years old students. The research was done quantitatively by questionnaire survey. All answers are anonymous. The parents gave permission to the research. The thesis focuses on the children´s ways of usage and their evaluation of Facebook and Instagram. The next aspect of this thesis is also which one of these social networks they prefer more.

Klíčová slova: Facebook, Instagram, sociální sítě, děti, dospívající, kvantitativní výzkum, dotazníkové šetření

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Alena Hesová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
https://stag.upol.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=232219 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Filozofická fakulta

Jak správně citovat práci

DOLNÍČKOVÁ, Alena. Sociální sítě Facebook a Instagram z pohledu dětských uživatelů. Olomouc, 2019. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 6. 2019 11:19, 26. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz