Tomáš KINDELMANN

Bakalářská práce

Video jako učební pomůcka ve výuce na 2. stupni ZŠ

Video as a learning tool in geography lessons in elementary schools
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena porovnání vyučovací hodiny s použití multimediální pomůcky (videa) a vyučovací hodiny bez použití multimediální pomůcky. Provedení experimentální výuky bylo uskutečněno na Šafránkově základní Škole a mateřské škole v Nalžovských horách. V obou vyučovaných hodinách se zaměřuje na vhodný výukový postup při realizaci hodiny. Ke kvalitnímu zjištění byl využit pretest a posttest …více
Abstract:
The Bachelor work focuses on comparison lesson with the use of multimedia aids (videos) and lessons without using a multimedia tool. The experimental teaching was implemented in Šafránek Elementary School and kindergarten in Nalžovské hory. In both lessons, he focuses on suitable teaching process in the realization of the lesson. Using the experiment method, both realized lessons were teaching lessons …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Markéta Pluháčková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KINDELMANN, Tomáš. Video jako učební pomůcka ve výuce na 2. stupni ZŠ. Plzeň, 2020. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta pedagogická

Bakalářský studijní program / obor:
Přírodovědná studia / Geografie se zaměřením na vzdělávání

Práce na příbuzné téma