Bc. Magdaléna Böhmová

Bachelor's thesis

Použití parametru IPF (nezralá destičková frakce) v diferenciální diagnostice trombocytopenií u dětí.

Use of IPF (immature platelet fraction) parameter in differential diagnosis of thrombocytopenia in children
Abstract:
Bakalářská práce je zaměřená na moderní parametr IPF (nezralá destičková frakce) v diferenciální diagnostice trombocytopenií u dětí. Teoretická část se zabývá vznikem, stavbou a funkcí krevních destiček v procesu hemostázy, parametrem IPF a trombocytopeniemi. Praktickou část práce představují výsledky analyzovaných pacientů a jejich statistické zpracování. Pro porovnání měřených parametrů u sestavených …more
Abstract:
The bachelor thesis is focused on the modern IPF (immature platelet fraction) parameter in differential diagnosis of thrombocytopenia in children. The theoretical part is about formation, structure and function of platelets in process of haemostasis and also about IPF parameter and thrombocytopenias. In practical part of the thesis, the results and their statistical comparison are written. To display …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 4. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 6. 2017
  • Supervisor: Mgr. Magdaléna Jelínková
  • Reader: Mgr. Soňa Vytisková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masaryk University

Faculty of Medicine

Bachelor programme / field:
Specializations in Health Science / Laboratory Assistant

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.