Bc. Adam Hrubý

Master's thesis

Medailon osobnosti – Augmentovaný portrét „Starý muž v nových médiích“

Character profile – Augmented portrait „Old man in new media“
Abstract:
V diplomové práci jsem se zabýval teorií fenoménu fotografie, vztahu diváka a umělce, interpretací díla a rolí forografa. Nabízím pohled na kulturu postprodukce a užití nových forem. Následně ukazuji tvorbu medailonu osobnosti Mojmíra Bártka, prezentaci portrétu v rámci výstavy využívající augmentované reality. V práci jsem popisoval současné prostředky této techologie a naprogramoval aplikaci umožňující …more
Abstract:
In my master thesis, I was dealing with theory of the photography phenomena, the relationship between the viewer and the artist, interpretation of the artwork and the role of aphotographer. I offer an insight to the culture of postproduction and usage of new forms. Consequently, I describe the creation of a character profile of Mojmír Bártek using a presentating the portrait in an art show using the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 5. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 27. 6. 2011
  • Supervisor: Mgr. Jiří Víšek
  • Reader: Mgr. Lukáš Kalčok, MgA. Jan Mikota

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masaryk University

Faculty of Informatics

Master programme / field:
Applied Informatics / Applied Informatics

Theses on a related topic