Eliška Hauserová

Bakalářská práce

Vliv sklonu svahu na konvenční hustotu dřeva smrku ztepilého

The influence of slope on basic density of Norway spruce
Anotace:
Cílem práce bylo zjistit konvenční hustotu smrku ztepilého (Picea abies (L.) Karst.) rostoucího na svahu při různém sklonu a dále průměrné šířky letokruhů podle studovaných ploch. Porost na Soběnovské vrchovině se nachází v průměrné nadmořské výšce 775 m n. m.Byly odebrány vzorky Presslerovým nebozezem z celkem 45 stromů, rozdělených do tří studovaných ploch podle sklonu svahu. Pro určení konvenční …více
Abstract:
The aim of the thesis is determination of basic density of Norway Spruce (Picea abies (L.) Karst.) growing on slope with different tilt. The other matter to find out is the avarage width of the ring according to studied area. Forest in Soběnovská vrchovina is at an altitude of 775 m a. s.It was taken segments from 45 trees divided into tree studied areas according to tilt of slope by Pressler auger …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: doc. Ing. Hanuš Vavrčík, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses 33z9dk 33z9dk/2
5. 5. 2017
Složky
Soubory
Zerdaloglu, S.
6. 5. 2017
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.