Bc. Naďa Józsová

Diplomová práce

Trendy ve vývoji počítačem zprostředkované komunikace

Trends in development of computer-mediated communication
Anotace:
Práce Trendy ve vývoji počítačem zprostředkované komunikace se zabývá problematikou komunikace přes počítač, která je zkoumána poměrně mladou, ale dynamicky se vyvíjející vědní disciplínou zvanou computer-mediated communication (CMC). Práce pojímá problematiku z komplexního hlediska a seznamuje jak s historií vzniku této vědní disciplíny, tak se soudobými možnostmi a formami zprostředkované komunikace …více
Abstract:
Diploma thesis Trends in development of computer-mediated communication deals with communication via computer, which is examined by a relatively young but rapidly evolving discipline called computer-mediated communication (CMC). The thesis covers the CMC issue from a comprehensive view and familiarizes not only with a historical development of this discipline but also with the contemporary options …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2009
  • Vedoucí: PhDr. Michal Lorenz, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Informační studia a knihovnictví / Informační studia a knihovnictví