Bc. Michal Baroň

Bachelor's thesis

Management vybraného florbalového klubu a jeho rozvoj

Management of Selected Floorball Club and its Development
Abstract:
Tématem bakalářské práce je management florbalového klubu a jeho rozvoj. V teoretické části jsou objasněny základní pojmy týkající se managementu, manažera a procesu založení florbalového klubu. V praktické části je podrobně analyzováno fungování florbalového klubu Zlín Lions. Na základě zjištěných informací jsou pomocí SWOT analýzy identifikovány silné a slabé stránky klubu, příležitosti a také hrozby …more
Abstract:
Theme of this bachelor thesis is Management of Selected Floorball Club and Its Development. The theoretical part explains the basic concepts concerning the management, sports management, manager and the process of establishment of a floorball club. In the practical part is analysed floorball club Zlín Lions. On the bases of detected information is processed SWOT analysis from which strengths, weaknesses …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 5. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 6. 2017
  • Supervisor: Ing. Marek Záboj, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Oldřich Racek, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií