Bc. Vladimíra Hežeľová

Bakalářská práce

Implementace vybraných algoritmů na vyvažování bílé na platformě Android

Implementation of Selected White Balance Algorithms on Android Platform
Abstract:
The goal of this bachelor thesis is to implement an application adjusting white balance in images on Android platform. The implemented application includes thumbnails of output images from four different algorithms, in particular Color Histogram Stretching, Gray World, White Patch, and Improved White Patch. The application is able to save chosen white balanced image.
Abstract:
Cieľom tejto bakalárskej práce je implementácia aplikácie na vyvažovanie bielej vo fotografii na mobilnom operačnom systéme Android. Implementovaná aplikácia zahŕňa náhľady výstupných fotografií štyroch rôznych algoritmov, konkrétne Color Histogram Stretching, Gray World, White Patch a Improved White Patch. Umožňuje tiež uloženie vybranej vyváženej fotografie.
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 1. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2016
  • Vedoucí: doc. RNDr. David Svoboda, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Pavel Karas, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Informatika / Počítačová grafika a zpracování obrazu

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.