Lukáš Skřivan

Bakalářská práce

CSR v ČR – chtějí firmy celonárodní systém koordinace CSR?

CSR in Czech Republic - Do Companies Want a National CSR Coordination?
Anotace:
Tato práce spojuje koncept společenské odpovědnosti (CSR) s myšlenkou trvale udržitelného rozvoje a obecně představuje jeho vznik a vývoj. V praktické rovině, na základě průzkumu mezi firmami v ČR, ve vybraných faktorech analyzuje, jaká měly firmy očekávání ze zavedení koncepce CSR do podnikové strategie a tato očekávání porovnává s tím, jaké pozitivní vlivy skutečně praxe CSR přinesla. Výsledky ukazují …více
Abstract:
This bachelor thesis connects the concept of corporate social responsibility (CSR) with sustainable development. In general, it shows the theoretical essentials of CSR area. Based on own research among companies in the Czech republic, the thesis analyzes, in specific factors, what expectations companies had of implementing the CSR to business strategy. These expectations are then, by firms, compared …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 2. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 9. 2014
  • Vedoucí: Zdenka Vostrovská
  • Oponent: Alena Plášková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/58385

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomie a hospodářská správa / Národní hospodářství