Barbora Strháková

Bakalářská práce

Rizikové faktory dopravních nehod spojených s chodci

Risk factors of road accidents caused by pedestrians
Anotace:
STRHÁKOVÁ, B. Rizikové faktory dopravních nehod spojených s chodci: bakalářská práce. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, FBI, 2015, 38 s. Bakalářská práce se zabývá rizikovými faktory dopravních nehod spojených s chodci. Práce je rozdělena do 5 kapitol. První kapitola popisuje vymezené termíny. Následující druhá kapitola objasňuje právní předpisy. Třetí kapitola obsahuje statistické údaje dopravních nehod. Čtvrtá …více
Abstract:
STRHÁKOVÁ, B. Risk factors related road accidents with pedestrians: bachelor thesis. Ostrava: VSB-TU Ostrava, FBI, 2015, 38 p. Bachelor thesis deals with risk factors for road accidents related to pedestrians. The thesis is divided into four chapters. The first chapter describes the defined terms. The following second chapter explains the legislation. The third chapter contains statistical data of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2015
  • Vedoucí: Jiří Zlý
  • Oponent: Vladimír Kovařčík

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava