Bc. Pavlína Chovancová

Bakalářská práce

Právo na informace v kontextu institutu práva na ochranu soukromí osobnosti

The right to information in the context of the Institute of the right to protection privacy of personal
Anotace:
Tato bakalářská práce je věnována problematice střetu dvou základních lidských práv – práva na informace a práva na ochranu osobnosti, a to v kontextu mediální oblasti. Je rozdělena do čtyř částí: První a druhá část popisují teoretický základ obou klíčových oblastí. Zabývají se základními pojmy, popisem jednotlivých práv a jejich možnými omezeními. Žurnalistika, tedy novinářské povolání, které se vyznačuje …více
Abstract:
In the context of media area, the thesis deals with problems of conflict between two fundamental human rights - the right to information and the right of privacy. The work is divided into four parts, the first and second part describes the theoretical basis of the two key areas. These two chapters deal with basic concepts, description of individual rights and their possible limitations. Journalism …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 6. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2012
  • Vedoucí: doc. JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Svatava Navrátilová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií