Bc. Martin Foltýn

Bachelor's thesis

Hlavy sálových projektorů: příruční katalog

Projector Heads: A Reference Catalog
Anotácia:
Tato práce se zabývá sbírkou hlav sálových projektorů oddělení Foto-Kino Národního technického muzea. Práce obsahuje historický kontext zaměřený na vývoj prvních padesáti let filmové promítací techniky pro 35mm formát na teritoriálním území českého státu, technický popis hlav sálových projektorů a shrnutí poznatků o předmětné sbírce vycházejících z badatelské činnosti v průběhu vzniku textu. Součástí …viac
Abstract:
This thesis is based on collection of projetor heads held in the department Foto-Kino of National technical museum of the Czech Republic. The thesis consist of historical context focused on first fifty years of projection technique for 35mm format used in the Czech territory, technical description of projector heads and summary of information about the collection based on field work during the creation …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 8. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 9. 2012
  • Vedúci: Mgr. Anna Batistová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Bachelor programme / odbor:
General Theory and History of Arts and Culture / Film and Audio-Visual Culture Studies