Theses 

Spánková apnoe - použití Berlínského dotazníku u srdečního selhání – Bc. Jana Košťálová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Ošetřovatelství / Všeobecná sestra

Bc. Jana Košťálová

Bakalářská práce

Spánková apnoe - použití Berlínského dotazníku u srdečního selhání

Sleep apnea - Using the Berlin Questionnaire in heart failure

Anotace: Bakalářská práce s názvem Spánková apnoe – použití Berlínského dotazníku u srdečního selhání, obsahuje teoretickou část zabývající se problematikou spánku, poruchami dýchání ve spánku a problematikou těchto poruch u srdečního selhání. V empirické části bylo hlavním cílem zkoumání zjistit, zda Berlínský dotazník může být využit u pacientů se srdečním selháním. Výzkum probíhal formou dotazníkového šetření a následně provedenou polysomnografií. Výsledky testovaných hypotéz jsou shrnuty v závěru práce.

Abstract: The thesis “Sleep apnea – using the Berlin Questionnaire in heart failure” comprises of the theoretical part, address to problem of sleep, sleep disorders breathing and problems such disorders in heart failure. In the empirical part was the main objective examination to determine whether the Berlin Questionnaire can be used in patients in heart failure. The research has been carried out in form of a questionnaire survey. The results of the tested hypothesis are summarized in the end of the thesis.

Klíčová slova: spánková apnea, využití, Berlínský dotazník, srdeční selhání

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 9. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Petra Juřeníková, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Simona Saibertová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 3. 2019 12:03, 13. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz