Kateřina PLISKOVÁ

Bakalářská práce

Vliv canisterapie na kombinované postižení

Canistherapy the combined impact of disability
Anotace:
Práce pojednává o canisterapii jako o jedné z terapií využívané ve speciálně pedagogické péči. Canisterapie je terapie využívající pozitivní působení psa na zdraví člověka. Působí příznivě jak na zdravotní stav člověka, tak i na jeho psychický stav. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část, každá část obsahuje několik kapitol. V teoretické části je popsána historie a vznik canisterapie, …více
Abstract:
Graduation theses deals with the canistherapy as one of the therapies used in special educational care. Canistherapy is therapy benefiting from positive action dog on human health. It has benefitial effect on both the state of health of human, as well as his mental state. The work is divided into theoretical and practical part, each section contains several chapters. In the theoretical part is described …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 5. 2008
Zveřejnit od: 29. 5. 2008
Identifikátor: 8332

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2008
  • Vedoucí: Mgr. Petr Srnec

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PLISKOVÁ, Kateřina. Vliv canisterapie na kombinované postižení. Zlín, 2008. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 29. 05. 2008

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 29. 5. 2008 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.