Mgr. Martin Vybíhal, DiS.

Bakalářská práce

Využití protokolu LDAP pro správu slovníkových dat

Exploitation of the LDAP Protocol for Dictionary Data Management
Anotace:
Úkolem mé bakalářské práce bylo zpracovat a popsat možnosti protokolu LDAP s ohledem na zpracování a správu slovníkových dat v XML. Součástí práce je porovnání ruzných dostupných implementací protokolu LDAP, včetně uvedení jejich výhod a nevýhod. V praktické časti byl implementován server pro uložení a prohledávání slovníků.
Abstract:
The point of my bachelor's thesis was processing and describing possibilities of the LDAP protocol in relation to manipulation and administration lexicographic data in XML. Part of work is comparison several obtainable implementation of the LDAP protocol uncluding release its advantages and disadvantages. In functional part was implemented server for storing and browsing dictionaries.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2006

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 2. 2007
  • Vedoucí: doc. RNDr. Aleš Horák, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.