Mgr. Kateřina Machovcová, Ph.D.

Disertační práce

Genderová analýza v psychologické praxi: příklady z terapie a poradenství

Gender analysis in psychological practice: examples from counseling and therapy
Anotace:
Disertační práce se zabývá studiem genderu v psychologii, a to zejména za využití sociálně konstrukcionistického přístupu. Hlavním cílem je v kontextu rozvoje genderových studií přispět k diskusi o tom, jakým způsobem je možné tuto problematiku v psychologii zkoumat a prakticky využívat. V teoretické části představuji východiska feministického přístupu k psychologii (např. Burman, 1999, Bačová, 2009 …více
Abstract:
Thesis presents study of gender in psychology using mainly social constructionism as a theoretical point of departure. Main goal is to contribute to discussion about how gender perspective might be applied in the psychology, both on theoretical and practical level. In the theoretical part of the thesis the aim is to present feminist approach in psychology (e.g. Burman, 1999, Bačová, 2009, Hare-Mustin …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 9. 2010
  • Vedoucí: prof. PhDr. Zbyněk Vybíral, Ph.D.
  • Oponent: prof. PhDr. Viera Bačová, DrSc., PhDr. Hana Smitková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Doktorský studijní program / obor:
Psychologie (čtyřleté) / Sociální psychologie