Bc. Jaroslav Stanko

Master's thesis

Řízení výroby jako součást strategického řízení firem

Production management as part of strategic management
Anotácia:
Tato diplomová práce s názvem „Řízení výroby jako součást strategického řízení firem“ se zabývá výrobními procesy ve společnosti ABC. Diplomová práce se dělí na tři základní části. První část práce se věnuje teoretickým poznatkům souvisejících s danou problematikou. Jsou zde vysvětleny pojmy jako procesní řízení, lean manufacturing, value steam mapping. Druhá část práce se věnuje analýze ve společnosti …viac
Abstract:
This master's thesis titled "Production Management as a Part of Strategic Management of Companies" deals with production processes at ABC. The diploma thesis is divided into three basic parts. The first part of the thesis deals with the theoretical knowledge related to the given issue. Here are explained terms such as process control, lean manufacturing, value steam mapping. The second part of the …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 12. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: doc. Dr. Ing. Ivo Formánek
  • Oponent: Václav Nétek, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným zaměstnancům ze všech zapojených škol
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola podnikání a práva, Vysoká škola podnikání a práva, a.s.