Andrea PLZÁKOVÁ

Bakalářská práce

Syntaktické struktury tištěných médií v reklamách

Syntactic structures in german print medias in advertising
Abstract:
The Bachelor thesis defines the term Advertising. It acquaints us with German Print Medias. Principally it is focused on syntactic structures in the Advertisement in two Print Medias. For the comparison, there was used a reputable press and a boulevard press, as well. Among others, the thesis describes the term punning, there was the length of sentences, form and class of sentences defined. All discovered …více
Abstract:
Tato bakalářská práce objasňuje pojem reklama, seznamuje s německými tištěnými médii. Hlavně se však zaměřuje na syntaktické struktury v reklamách u dvou tištěných médiích. Při vlastním porovnávání byl použit jak seriozní tisk, tak bulvár. Bylo zde pracováno s pojmem slovní hříčky, určovala se délka vět, forma vět a druhy vět. Všechny zjištěné údaje byly zaneseny do tabulek, zakresleny do grafů a následně …více
 
 
Jazyk práce: němčina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 6. 2013
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Michaela Voltrová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PLZÁKOVÁ, Andrea. Syntaktické struktury tištěných médií v reklamách. Plzeň, 2013. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta pedagogická

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání

Práce na příbuzné téma