Jan Gavenčiak

Bakalářská práce

Podlahové vytápění rodinného domu s kondenzační technologií

Floor Heating of the Family House with the Condensing Technics
Anotace:
Gavenčiak Jan, Podlahové vytápění rodinného domu s kondenzační technologií. Bakalářská práce na fakultě stavební VŠB-TU Ostrava na katedře prostředí staveb a TZB, 2015, 125 stran. Vedoucí diplomové práce Ing. Zdeněk Galda, Ph.D. Bakalářská práce se zabývá návrhem podlahového vytápění rodinného domu s kondenzační technologií, návrhem a posouzením solárních kolektorů pro ohřev teplé vody, tepelně technickým …více
Abstract:
Gavenčiak Jan, Floor Heating of the Family House with the Condensing Technics, 125 pages. Bachelor thesis at the Faculty of Civil Engineering VŠB-TU Ostrava at Department of Indoor Environmental Engineering and construction HVAC. Thesis supervisor Ing. Zdeněk Galda, Ph.D. Bachelor thesis deals with floor heating of the Family house with the condensing technology, design and assessment of solar collectors …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2015
  • Vedoucí: Zdeněk Galda

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava