Radim BULHART

Bachelor's thesis

Komparace úrovně motorických schopností žáků městské a vesnické základní školy v Ostravě a okolí

Comparison of the level of motor skills of the pupils urban and rural primary schools on the Ostrava area
Abstract:
Záměrem této bakalářské práce je za pomocí vybraných motorických testů porovnat úroveň motorických schopností vybraného souboru dětí z městské a venkovské základní školy. Testování motorických schopností dětí bylo provedeno na základní škole v Ostravě (ZŠ Kosmonautů 15) a v Kozmicích (ZŠ Kozmice). Testování motorických schopností bylo provedeno za pomocí motorických testů, které jsou součástí testové …more
Abstract:
The aim of my bachelor thesis with help of selected motor tests is comparation of level motor skills selected complex of children from urban and rural primary school. Testing of motor skills of children was made on primary school in Ostrava and Kozmice. Testing of motor skills was made with help of motor tests, which are part of the test batteries EUROFIT.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 7. 4. 2017

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Marie Valová, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

BULHART, Radim. Komparace úrovně motorických schopností žáků městské a vesnické základní školy v Ostravě a okolí. Ostrava, 2017. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Pedagogická fakulta

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Pedagogická fakulta