Radim BULHART

Bachelor's thesis

Komparace úrovně motorických schopností žáků městské a vesnické základní školy v Ostravě a okolí

Comparison of the level of motor skills of the pupils urban and rural primary schools on the Ostrava area
Anotácia:
Záměrem této bakalářské práce je za pomocí vybraných motorických testů porovnat úroveň motorických schopností vybraného souboru dětí z městské a venkovské základní školy. Testování motorických schopností dětí bylo provedeno na základní škole v Ostravě (ZŠ Kosmonautů 15) a v Kozmicích (ZŠ Kozmice). Testování motorických schopností bylo provedeno za pomocí motorických testů, které jsou součástí testové …viac
Abstract:
The aim of my bachelor thesis with help of selected motor tests is comparation of level motor skills selected complex of children from urban and rural primary school. Testing of motor skills of children was made on primary school in Ostrava and Kozmice. Testing of motor skills was made with help of motor tests, which are part of the test batteries EUROFIT.
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Mgr. Marie Valová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BULHART, Radim. Komparace úrovně motorických schopností žáků městské a vesnické základní školy v Ostravě a okolí. Ostrava, 2017. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Pedagogická fakulta