Petr Zifčák

Bakalářská práce

Vliv pěstované plodiny na vybrané půdní vlastnosti

The effects of crops on the chemical and physical properties of soil.
Anotace:
Práce se zabývá posouzením vlivů pěstovaných plodin na chemické a fyzikální vlastnosti půdy. Literární přehled je zaměřen na charakteristiku jednotlivých půdních vlastností sledovaných v této bakalářské práci. V praktické části jsou popsány analýzy půdy provedené na vzorcích odebraných ve čtyřech termínech v průběhu jednoho vegetačního období. Na sledovaných pozemcích byly pěstovány tyto plodiny: ozimá …více
Abstract:
This bachelor thesis assesses the effects of crops on the chemical and physical properties of soil. The literary overview focuses on the characteristics of individual properties of soil. The practical part analyses soil samples taken at four times during one vegetation period. The following crops were grown on the monitored lands: winter wheat, spring barley and sugar beet. The volume weight, the total …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Jana Šimečková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta