Bc. Marcela Kadlecová

Diplomová práce

Stanovení elementární formy selenu v biologických materiálech

Determination of elemental selenium in biological materials
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá stanovením elementární formy selenu v selenem obohacených řasách rodu Scenedesmus s použitím ICP-MS jako prvkově specifického detektoru. Elementární selen je z řasy extrahován sirouhlíkem a roztokem siřičitanu. Roztok siřičitanu redukuje elementární selen na selenosíranový aniont, který je ve vodě rozpustný a lze jej separovat od jiných sloučenin selenu s využitím kombinované …více
Abstract:
The aim of this thesis is to determine elemental form of selenium in selenium enriched-algae genus Scenedesmus with ICP-MS. Carbon disulfide and sulfite solution are used for the extraction of elemental selenium. The reaction of elemental selenium with sulfite solution forms a water soluble selenosulfate that can be separated from other selenium compounds with HPLC-ICP-MS.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Rostislav Červenka, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Chemie / Analytická chemie