Tomáš Biener

Diplomová práce

Návrh tribodiagnostického systému radiální rychlokovací linky

Design of Tribodiagnostic System of Radial Fast Forging Line
Anotace:
Diplomová práce se zabývá provozem rychlokovací linky společnosti VÍTKOVICE HAMMERING a.s. skupiny VÍTKOVICE MACHINERY GROUP. V úvodu jsou zmíněny největší hutnické podniky našeho kraje. Teoretická část popisuje VÍTKOVICE MACHINERY GROUP – její historii i současnost. Podrobně je zachycen její nejmodernější provoz – rychlokovárna. Třetí část je zaměřena na tribologii a tribotechniku. Čtvrtá část obsahuje …více
Abstract:
This thesis engages in the operation of quickswage lines in Hammering Vitkovice Machinery Group Introduction. The introduction mentions the largest metallurgical enterprises of our region. The theoretical part describes Vitkovice Steel Machinery Group - its past and present. There is also presented a detailed description of its latest operation – radial forging machine. The third part focuses on tribology …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2013
  • Vedoucí: Ladislav Hrabec
  • Oponent: Petr Konečný

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava