Jiří HERINEK

Bakalářská práce

Preference značky v rámci nákupního rozhodování

Brand Preferences in Purchasing Decisions
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá zkoumáním preference značky v rámci nákupního rozhodování. V teoretické části sleduje historický vývoj značení zboží a věnuje se vymezení stěžejních pojmů, jako značka, produkt, budování značky, marketingový výzkum a nákupní roz-hodování. Praktická část zkoumá nákupní preference zákazníků v segmentu obuvi, s akcentem na výběr značky a posuzuje vliv ceny produktu na tento …více
Abstract:
This thesis examines the preference of brands within the purchasing decision process. A theoretical part aims at historical development of goods branding and focuses on funda-mental term definitions such as a brand, a product, brand building, market research and a purchasing decision. A practical part researches into customers' purchasing preference in a footwear segment with the emphasis on the brand …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2013
Zveřejnit od: 26. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Josef Kocourek

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HERINEK, Jiří. Preference značky v rámci nákupního rozhodování. Zlín, 2013. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 26.4.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 26. 4. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta multimediálních komunikací

Bakalářský studijní program / obor:
Mediální a komunikační studia / Marketingové komunikace