Bc. František Dalecký

Diplomová práce

Sebeřízené vzdělávání: klíčová kompetence generace Y v 21. století

Self-directed Learning: the key skill of generation Y in 21st century
Anotace:
Hlavním cílem práce je ověřit předpoklad, že sebeřízené vzdělávání je klíčovou kompetencí generace Y v 21. století. První část práce představuje teoretická východiska práce a reflektuje současné trendy v prostředí vzdělávání, práce, ale i širší socioekonomické souvislosti. Teoretická část rovněž nabízí model pro kariérní uplatnění generace Y a další doporučení. Výzkumná část ve formě rozhovorů potvrzuje …více
Abstract:
The main goal of this thesis is to validate the assumption, that self-directed learning is the key competence of generation Y in the 21st century.The first part of the thesis introduces theoretical framework of the whole publication and reflects the current trends in the environment of education, career and also broader social and economic conditions. Theoretical part also presents the model for career …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2014
  • Vedoucí: PhDr. Petr Škyřík, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Informační studia a knihovnictví / Informační studia a knihovnictví