Theses 

Nezamestnanosť, aktívna politika zamestnanosti na Slovensku so zameraním na absolventskú prax. – Adam Čellár

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Adam Čellár

Bakalářská práce

Nezamestnanosť, aktívna politika zamestnanosti na Slovensku so zameraním na absolventskú prax.

Nezaměstnanost, aktívní politika zaměstnanosti na Slovensku se zaměřením na absolventskou prax.

Anotace: Tahle bakalářská práce se zabýva nazaměstnaností mladých lidí na Slovensku. Jedná se o věkovou skupinu od 15 do 24 let kde nezaměstnanost dosahuje témeř úrovně 35%. Slovenská republika se v týchto hodnoceních dostáva na nelichotivé popřední místa v rámci Evropské unie. Tahle práce zaměří na aktivní opatření trhu práce v boji proti vysoké nezaměstnanosti. Hlavním cílem tehle práce bude analyzovat absolventskou prax a to především jeji nákladovou efektivnost. Předmětem zkoumáni budou celkové náklady vynaložené na absolventskou prax, počet uchazečú a jednotkové náklady. K dosáhnutí stanoveného cíle budu používat analýzu dostupných statistických dat.

Abstract: This bachelor thesis deals with youth unemployment in Slovak republic. Specifically group of young people between 15 and 24 years. In this group the percentage of unemployed people is really high, almost 35%. It is one of the highest numbers in the European union region. Generally this bachelor thesis focus on active labour market policy but the main focus is on job training for fresh graduates. Analyzing total number of participants and amount of money spend on active labour market policy. The thesis aims on cost effectiveness of these policy by calculating expenditures per person. It uses statistical analyzes from official goverment sources to reach these answers.

Abstract: Táto bakalárska práca sa zaoberá nezamestnanosťou mladých ľudí na Slovensku. Jedná sa o vekovú skupinu od 15 do 24 rokov kde nezamestnanosť dosahuje takmer úrovne 35%. Slovenská republika sa v týchto hodnoteniach dostáva na nelichotivé popredné miesta v rámci Európskej únie. Táto práca sa zameriava na aktívne opatrenia trhu práce v boji proti vysokej nezamestnanosti. Hlavným cieľom tejto práce bude analyzovať absolventskú prax a to predovšetkým nákladovú efektívnosť. Predmetom skúmania budú celkové náklady vynaložené na absolventskú prax, počet uchádzačov a jednotkové náklady. K dosiahnutiu stanoveného cieľa budem používať analýzu dostupných štatistických dát.

Klíčová slova: Slovensko, nezaměstnanost mladých lidí, absolventská prax

Keywords: job training for fresh graduates, Slovakia, youth unemployment

Klíčová slova: Slovensko, absolventská prax, nezamestnanosť mladých ľudí

Jazyk práce: slovenština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 2. 2013
  • Vedoucí: Zdenka Vostrovská
  • Oponent: Magdalena Kotýnková

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/35136

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 27. 5. 2019 13:26, 22. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz