Adam Čellár

Bakalářská práce

Nezamestnanosť, aktívna politika zamestnanosti na Slovensku so zameraním na absolventskú prax.

Nezaměstnanost, aktívní politika zaměstnanosti na Slovensku se zaměřením na absolventskou prax.
Anotace:
Tahle bakalářská práce se zabýva nazaměstnaností mladých lidí na Slovensku. Jedná se o věkovou skupinu od 15 do 24 let kde nezaměstnanost dosahuje témeř úrovně 35%. Slovenská republika se v týchto hodnoceních dostáva na nelichotivé popřední místa v rámci Evropské unie. Tahle práce zaměří na aktivní opatření trhu práce v boji proti vysoké nezaměstnanosti. Hlavním cílem tehle práce bude analyzovat absolventskou …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with youth unemployment in Slovak republic. Specifically group of young people between 15 and 24 years. In this group the percentage of unemployed people is really high, almost 35%. It is one of the highest numbers in the European union region. Generally this bachelor thesis focus on active labour market policy but the main focus is on job training for fresh graduates. Analyzing …více
Abstract:
Táto bakalárska práca sa zaoberá nezamestnanosťou mladých ľudí na Slovensku. Jedná sa o vekovú skupinu od 15 do 24 rokov kde nezamestnanosť dosahuje takmer úrovne 35%. Slovenská republika sa v týchto hodnoteniach dostáva na nelichotivé popredné miesta v rámci Európskej únie. Táto práca sa zameriava na aktívne opatrenia trhu práce v boji proti vysokej nezamestnanosti. Hlavným cieľom tejto práce bude …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 10. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 2. 2013
  • Vedoucí: Zdenka Vostrovská
  • Oponent: Magdalena Kotýnková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/35136