Bc. Kateřina Hynková

Bakalářská práce

Jazz Chants and Rhythm in an EFL class

Jazz Chants and Rhythm in an EFL class
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá využitím Jazz Chants a rytmu ve výuce anglického jazyka. Práce je rozdělená na teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsou vysvětleny Jazz Chants a jejich využití ve výuce, dále je zde rozebrán rytmus jako nedílná součást Jazz Chants a výuka žáků na prvním stupni základní školy. Praktická část je provedena jako akční výzkum, který zkoumá praktické využití …více
Abstract:
The thesis focuses on possible use of Jazz Chants and rhythm in an English as a foreign language class. It consists of a theoretical and a practical part. In the theoretical part, the concept of Jazz Chants is explained and specified. Furthermore, theory of rhythm is described and the basic methodology of teaching young learners is provided. The practical part is approached as an action research which …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Gabriela Oaklandová
  • Oponent: Mgr. Jana Chocholatá

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta