Martin Moláček

Bakalářská práce

Drogy a společnost

Drugs and Society
Anotace:
Tato bakalářská práce se v teoretické části zabývá problematikou spojenou s užíváním drog. Poskytuje přehled o historii drog a o jejich rozdělení. Dále vysvětluje, jak vzniká drogová závislost, a které faktory vznik závislosti ovlivňují (psychika, dědičnost, prostředí). V neposlední řadě vysvětluje dopad užívání návykových látek jak na společnost, tak na jednotlivce. Praktická část bude analyzovat …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with problems related to drug use in the theoretical part. It provides an overview of the history of drugs and their distribution. It also explains how drug addiction arises and which factors influence dependence (psyche, heredity, environment). Last but not least, it explains the impact of substance use on both society and individuals. The practical part will analyze the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 9. 2020
  • Vedoucí: JUDr. Ing. Marek Blažejovský, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Jana Mahdalíčková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bakalářský studijní program / obor:
Bezpečnostní management v regionech / Bezpečnostní management v regionech